Uganda Büyük Yetimhane İnşaatı - Yetim | Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
Yetim
  • 03_YETIMHANE (1).jpg
04.07.2017

Uganda Büyük Yetimhane İnşaatı

Bilindiği üzere 2013 yılında açılan 72 kişilik kapasiteli yetimhanemiz şu anda, eğitim öğretim, barınma, sağlık ve diğer tüm ihtiyaçların karşılandığı bir kurum olarak devam etmektedir. Uganda’nın başkenti Kampala’da olan bu yetimhanemiz de ayrıca Türk kültür ve geleneklerinin de öğretildiği; Türkçe derslerinin verildiği ve bayrağımızın dalgalandığı bu kurumumuzda 14 personeli olan seküler bilimin dışında dini derslerin de verildiği ender bir kurum niteliği taşımaktadır.

NEDEN YENİ BİR YETİMHANEYE İHTİYAÇ VAR?

Şu an ki yetimhanemizde daha öncede belirtiğimiz gibi 72 yetim kalmaktadır. Bizler, daha çok yardıma muhtaç yetime ulaşmak adına içinde 500 kişinin eğitim göreceği; camisi, yatakhanesi, geniş oyun parkı, bilgisayar odası, yemekhanesi ve misafirhanesi olan 10 dönümlük bir alanı kapsayacak bir kurum oluşturma adına bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Amaç daha çok yetime ulaşıp onları maddi manevi olarak hayata hazırlayıp ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde yetiştirmektir. Ayrıca bu alan içine yapılacak büyük bir cami ile de çevre halkın ibadet ihtiyacını da karşılamak hedeflerimiz arasındadır.

NEDEN UGANDA?

Uganda toplam 36 milyon nüfusun içinde yaklaşık 10 milyon Müslümanın yaşadığı Doğu Afrika’da yer alan iklimi, insanı ve konumu itibariyle merkezi bir konumda bulunan bir ülkedir. Burada bulunan birçok yetim ve öksüz çocuğun olması bizleri burada bu çocuklara âlem-i İslam adına sahip çıkma sorumluluğunu yüklemektedir. Yapılacak en küçük bir yardımın bile boşa gitmeyip karşılık bulacağı bu topraklarda, İslam âleminin kalesi olan bahtiyar Türk milletinin bizleri bu yolda yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Rabbim bu manada yardımlarını eksik etmeyenlerden ebeden razı olsun.

Destek olmak için:

*Banka ve online bağışlarda bağış notuna “YETİMHANE İNŞAATI” yazdırılması; hesap adı kısmına ise "Çare Yardımlaşma Ve Kalkınma Derneği" yazdırılması gerekmektedir.