2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı - Duyurular | Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
GÜNDEM
  • Olağan Genel Kurul.png

2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı

04.12.2021
Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’nin 18.12.2021 tarihinde almış olduğu 82 no.lu karara istinaden 18.12.2021 tarihinde İstanbul Bağcılar Retaj Royale İstanbul Hotel’de saat 09.00’da tüm yardım faaliyetlerini icra eden ve organizasyonları gerçekleştiren dernek yönetim kurulu, icra heyeti, il temsilcileri, dernek gönüllüleri ve dernek çalışanlarının katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecektir.
 
Yeterli çoğunluk sağlanamazsa eğer ikinci toplantının aynı yer ve saatte 02.01.2022 tarihinde toplanılmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda yardım faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme, faaliyet esnasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, saha tecrübeleri, yeni yardım alanları, faaliyetlerimizi arttırma, daha fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşma vb. konular ele alınacaktır.
 
Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği yönetim kurulu, icra heyeti, il temsilcileri, dernek gönüllüleri ve dernek çalışanlarına duyurulur.
Paylaş