Çare Derneği 10 Yaşında - Duyurular | Çare Derneği
"DEPREM yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
GÜNDEM
  • 05.CARE DERNEGİ 10 YASINDA (1).jpg

Çare Derneği 10 Yaşında

06.05.2019

Değerli Çare Gönüllülerimiz, 
Çare Derneğimiz 10 Yaşında.  On seneyi gönüllülerimizin diğergamlığıyla, şevkiyle, heyecanıyla geride bıraktık. On senede karınca kudretince, yeni bir coğrafya şuuru, yeni bir millet anlayışı geliştirmek peşinde olduk. Bu coğrafya şuuru mazlum ümmet-i Muhammed’in olduğu her yeri alem-i islamın bir parçası addederek bu gönül coğrafyasını kalplerimiz ve zihinlerimizde inşa edebilmekti. Ve milletimizi de yine ümmet bilmek yoluyla islam ittihadına çalışmaktı. On senede hem gönüller inşa ettik, hem gönüller kazandık, hem kalıcı eserlerle ey alem-i islam yanınızdayız yanlız değilsiniz bir ve beraberiz dedik. Şehidler verdik. Davamızdan vazgeçmedik. Bizler biliyoruz ki bir adamın kıymeti himmeti nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Dernek gönüllülerimizin herbirinin bu on sene içerisinde adeta birer küçük millet gibi olduklarını yine şükürle müşahede ediyoruz. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş; ‎مَنْ كَانَ هِمَّتُهُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ مِنَ اْلاِنْسَانِ ِلاَنَّهُ مَدَنِىٌّ بِالطَّبْعِ Yâni: Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil... Evet bir yetimin başını okşamamışsak, bir fakirle ekmeğimizi paylaşmamışsak, bir garibin elinden tutmamışsak, bir mahzunun gözün yaşın silmemişsek, bir dertlinin derdine derman sunmamışsak insaniyetten hissemiz yok demek ki... insaniyet arşına çıkamamışız. 

Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı nazar eden, insanlıktan çıkar, mâsum olmayan câni bir hayvan olur hükmünün kaziyesine dahil olmak ihtimali var. Bu anlayışla yetimhaneler ve okullar açıyor, bu idealler ile ağlayan islam alemiyle ağlıyor, emperyalistlerin çizmiş oldukları sınırların gayretimize sınır koymasına müsade etmiyor, yeni bir vizyon ile yardım faaliyetlerine ulvi gayeler yüklüyor ve ittihad-ı islam için koşturuyoruz. İslam aleminin bütününü bir vücudun azaları telakki ediyor bir azanın acısını tüm vücudun hissetmesini ve çare olunmasını arzu ediyoruz. İslam alemini bir binanın taşları gibi görüyor binanın tahkim ve takviyesine gayret ediyoruz. 

On senemizi geride bırakırken dönüp bu on seneye baktığımızda ne görüyoruz?
Noksanlıklarımız, kusurlarımız yapmamız ve başarmamız gerekirken başaramadıklarımızı görüyoruz. Ümmet-i Muhammed’in halini görüyor, yirmi dört saatimize yirmi dört saat ekleyip gece gündüz koşturmamız, çalışmamız, daha çok gayret etmemiz gerektiğini farkediyoruz. Ele ele vermemiz koşturmamız islam aleminde bayrağımızı dalgalandırmamız gerektiğini görüyoruz. Kısacası dertlenmemiz gerekiyor. Bu on senede dertlilerle bu benim de derdim diyenlerle yola çıktık. 

Biz vesileyiz, sadece vesileyiz. Mazlum islam coğrafyasıyla Anadolu İslam Medeniyeti arasında köprüler kuruyoruz. Ve sizleri bu köprüler üzerinden bu mahzun coğrafyayı izleyip dertlenmeye davet ediyoruz... çünki bazen dertlenmek gayretten de önemli olabiliyor.
Nice on yıllarda nice hayırlı işlerde yürümek ve büyümek dilek ve duasıyla... 

Çare Derneği Yönetim Kurulu Adına 
Mehmet Südlü 
Başkan

Paylaş