Bağış Yap – Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."

"Biz sadece vesileyiz."