İnsani Yardım – Çare Derneği

"YARDIM yaz 3851'e gönder katarakt için 10 TL bağışla."

İnsani Yardım
İNSANİ YARDIM

Derneğimiz, bölge, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, yaralanmış; sakat kalmış; evsiz, yurtsuz kalmış, felakete uğramış, zulüm görmüş, savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; maddi ve manevi dertlerden muzdarip tüm insanları insani yaşam seviyesine ulaştırmak ve bu insanların eğitim ve gıda başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır.

İnsani Yardım HABERLERİ
1 2 3