İnsani Yardım – Çare Derneği

"YETIM yaz 3851'e gönder 10 TL"

İNSANİ YARDIM
İNSANİ YARDIM

Derneğimiz, bölge, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, yaralanmış; sakat kalmış; evsiz, yurtsuz kalmış, felakete uğramış, zulüm görmüş, savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; maddi ve manevi dertlerden muzdarip tüm insanları insani yaşam seviyesine ulaştırmak ve bu insanların eğitim ve gıda başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır.

İNSANİ YARDIM HABERLERİ
1 2
FOTOĞRAFLAR
Tümünü Gör