BAGIS yaz 3851'e SMS gönder 5 TL bağışta bulun

KURUMSAL
Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI

Derneğin adı: ÇARE Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’dir.

MADDE 2 : DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Yönetim kurulu kararı ile İstanbul içinde derneğin adresi değiştirilebilir. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI

Devletimizin hukuk kuralları doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, yurt içinde, yurt dışında, nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Dernek hiçbir şekilde siyasetle iştigal etmez.