Kurban – Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
Kurban

2022 KURBAN ORGANİZASYONU

“Her kurban olduğu gibi bu kurbanda da emanetlerinizi 14 ülkeye emin ellerle ulaştırıyor gönül coğrafyamıza çare oluyoruz!”
Çare Derneği, bu yıl “Paylaş ki Çoğalsın” sloganı ve 13 yıllık güven ve şeffaflığımızla kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Vekalet yolu ile kurban kesimlerinin en iyi ve en güzel şekilde yerine getirilebilmesi için bu yıl da kurban faaliyetlerimizin hazırlıklarını tamamladık. Mazlum ve mahzun coğrafyalarda bulunan kardeşlerimizin sofralarına et, gözlerine tebessüm ve en önemlisi onlara unutulmadıklarını göstererek kalplerine umut olmaya gidiyoruz!

Kurban Faaliyetlerinde Öncü Olduk!

Çare Derneği 2009 yılından bu yana “Kurbanını Seyret” ve “Kurbanını İzle” sloganları ile çıktığı tüm organizasyonlarda yüzbinlerce insana bizlere emanet ettikleri kurbanlarının kesim görüntülerini ulaştırdı.

Çare Derneği, öncüsü olduğu bu atılım ile ilk zamanlarda sahadan gelen görüntüleri tek tek e-posta yolu ile hissedarlara ulaştırdı. Daha sonrasında çeşitli iletişim araçlarını da kullanan Çare Derneği’nin bu uygulamadaki en temel amacı, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen hissedarların kendilerine aracı olan kurumlara güvenlerini kuvvetlendirmek ve tüm süreci tüm şeffaflığı ile bağışçıya ulaştırmak oldu. Bu güven ortamı ve şeffaflık öyle güzel meyveler verdi ki Çare Derneği on 13 yıl içerisinde hızına ivme katarak referans ve güvenle büyüyen bir aile oldu ve bu on üç yıl içerisinde diğer kurum ve bağışçıların da kalplerine dokunarak kurban ibadetlerinin gönül rahatlığı ile yerine getirildiği bir güven ortamına vesile oldu.

Çare Derneği, yılların verdiği tecrübe ve emin ellerle oluşturduğu bu güven ortamında gerek bağımsız gerekse yasal olarak gerçekleştirilen tüm denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe mahal vermeden alnının akı ile çıkarak bu anlamda Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir bağış kurumları arasında yer almaktadır.

Bereket Olsun, Paylaş ki Çoğalsın!

Çare Derneği olarak hem yurt içi hem de yurt dışındaki organizasyonlarımızda kurban ibadetini yerine getiremeyen hatta hayatlarında hiç kurban eti yememiş olan insanlara kurban eti ulaştırıyoruz. Şimdiye kadar düzenlediğimiz faaliyetlerle ülkemiz ve farklı kıtalardaki onlarca ülkede, yüzlerce bölgede, sayıları milyonu aşan ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmış bulunuyoruz.

Çare Derneği olarak bu yıl, yıllarca öncüsü olduğumuz “Kurbanını Seyret” sloganı yerine “Paylaş ki Çoğalsın” sloganını kullanarak bu defa da İslam’ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önemi önceliyoruz.

Yurt dışı kurban bağışı ne kadar?

Çare Derneği’nin 2022 Kurban Organizasyonu kapsamında belirlediği 14 ülkenin hisse bedelleri şu şekildedir:

-Etiyopya 1.350 TL

-Çad 1.350 TL

-Kamerun 1.350 TL

-Tanzanya 1.350 TL

-Filipinler 1.350 TL

-Kenya 1.350 TL

-Somali 1.350 TL

-Pakistan 1.350 TL

-Bangladeş 1.600 TL

-Burkina Faso 1.350 TL

-Afganistan 1.600 TL

-Yemen 1.600 TL

-Uganda 1.350 TL

-Türkiye 2.750 TL

Yurt Dışı Kurban Alım ve Kesim İşlemleri

Çare Derneği yıllardır olduğu gibi bu yıl da kurbanların alımında, kesiminde ve de dağıtımında tamamen dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket etmektedir. Kurbanlık hayvanlar, kesimin yapılacağı ülkelerden temin ediliyor ve kurban niteliğini taşımayan hiçbir hayvanın alımı ve kesimi kesinlikle yapılmıyor.

Bilindiği üzere dini vecibelere göre kurban niteliği taşıyan hayvanların kurban olabilmesi için en geç Kurban Bayramı’nın 3. günü ikindi ezanına kadar kanının akıtılması gerekir. Çare Derneği olarak 2009 yılından bu yana derneğimize vekaleti verilen tüm kurbanlar zamanında kesilmiş olup ihtiyaç sahiplerine et olarak dağıtılmıştır.

Yardım kuruluşlarına vekâlet verilebilir mi?

Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.

Kurban kesiminde vekâletimizi size nasıl ulaştırabiliriz?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir. Kurban bağışlarında kurban bedelini yatırdığınız andan itibaren Çare Derneği’ne ve personellerine Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları’ndan 2018 yılı 31 no.lu karar (Vekâlet Yoluyla Kurban Alımı ve Kesimi Organizasyonları) gereğince vekâlet vermiş bulunmaktasınız. Yine de iletişim kanallarımızı kullanarak bizlere vekaletlerinizi bırakabilirsiniz.

Kurbanda vekaletle adak, akika veya şükür kurbanımı kestirebilir miyim?

Çare Derneği olarak yılın her günü adak, akika ve şükür kurbanlarınızı kestirebildiğiniz gibi Kurban Bayramı’nda kestirebilirsiniz.

Örnek Kurban Kesim Videosu

2009 yılından bugüne kadar her yıl uyguladığımız ve “Kurbanını Seyret” ve “Kurbanını İzle” sloganları ile öncüsü olduğumuz kurban kesim videolarından bir örneği sizlerle paylaşmak isteriz.

 

Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?

1. Kurbanlarınızı vekâlet yoluyla derneğimize bağışlayan hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale/EFT yolu ile, internet üzerinden online bağış yolu ile ya da bizzat derneğimize gelerek makbuz karşılığında elden ulaştırıyorlar.
2. Kurban hisseleri bağışçılarımızın talebi doğrultusunda ve derneğimiz tarafından kurban organizasyonu yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılıyor.
3. Kurbanlıklar Çare Derneği’nin çalışanları tarafından organizasyonun düzenleneceği ülke ve bölgelerde kurban ibadeti kriterlerine uygun olarak satın alınır.
4. Kurbanlarınız Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazından hemen sonra İslami usullere göre kesimi gerçekleştirilir. Hisse sahipleri SMS ile bilgilendirilir.
5. Kurbanların kesimi yapılırken hisse sahiplerinin isimlerinin tek tek okunduğu videolar çekilir. Bu videoların izleme linkleri hisse sahiplerine ulaştırılır.
 

Sıkça Sorulan Sorular

Kurban hisse bedeli ne kadar?
Bir büyükbaş kurbanın 7 hissesinden biri 1350 TRY tutarındadır.
Adak kurbanını Kurban Bayramı günlerinde kesmek şart mıdır?
Adak kurbanlarının mutlaka Kurban Bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir. Ancak uygun olan, ilk fırsatta yerine getirilmesidir. Peygamber Efendimiz (asm) de Allah’a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah’a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir.
Adak kurbanı düğün vb. toplantılarda ikram edilebilir mi?
Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin eşi, usûl ve fürûu (yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları) ve dinen zengin sayılan kimseler de yiyemezler. Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler. Düğün vb. toplantılarda fakirlerin yanı sıra zenginler de bulunabileceğinden adak kurbanının bu gibi yerlerde ikram edilmesi caiz olmaz. Eğer böyle bir durumda adakta bulunan kişinin kendisi, usûl veya fürûundan birisi ya da zengin biri yemiş bulunursa, yenilen miktarın bedeli fakirlere tasadduk edilmelidir.
Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adaktan vazgeçebilir mi?
Kur’an’da değişik yerlerde; verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması (Mâide, 5/1; İsrâ, 17/34), Allah’a verilen sözün tutulması (Nahl, 16/91) emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır (İnsan, 76/7).
Bir küçükbaş kurban etmeyi adayan kişi mutlaka küçükbaş kurban mı kesmelidir? Bir büyükbaş hayvana ortak olabilir mi?
Bir koç kesmeyi adayan kimse koç kesebileceği gibi koyun veya keçi de kesebilir. Çünkü bunlar aynı cinsten (davar) kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu kişinin ibadet niyetiyle kesilecek olan bir sığıra hissedar olarak girip adağını yerine getirmesi de mümkündür. Çünkü amaç kurban kesmektir. Bu şekilde de amaç yerine gelmiş olur. Ancak sığır kesmeyi adayan kişinin, koyun kesmesi ile adağı yerine gelmiş olmaz. Cins belirlemeksizin “bir kurban keseceğim” diye adakta bulunan bir kimse ister koyun, isterse de sığırdan bir hisseye girerek dilediği cinsten bir kurbanlık hayvan kesebilir.
Rüyada kurban kesmeyi adayan kişi, bu adağını yerine getirmeli midir?
Peygamberlerin dışındaki insanların gördükleri rüyalar, kesin bir hüküm ifade etmediği gibi bu rüyaların bağlayıcılığı da yoktur. Bu itibarla rüyada kurban kesmeyi adayan kişinin, bu adağını yerine getirmesi gerekmez.
“Çocuğum sağ-salim doğarsa bir kurban keseceğim.” diye adakta bulunan kimsenin ikiz çocuğu olursa kaç kurban kesmelidir?
“Çocuğum sağ-salim doğarsa kurban keseceğim” şeklindeki adak mutlak/herhangi bir şartla kayıtlanmamış bir adaktır. Çünkü bu ifadede hem “çocuk” hem de “kurban” kelimeleri kayıtsız olarak kullanılmıştır. Bu itibarla bu kimse, doğan çocuk sayısına bakmaksızın dilediği türden bir kurban kesmekle adağını yerine getirmiş olur
Kurbanları hangi mezhebe göre kesiyorsunuz?
Kurban kesimlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığının 2018-31 no.lu kararlarına bağlı kalarak ehl-i sünnet vel-cemaatin dört mezhebine uygun olarak kesmekteyiz.
Bağışladığım adak, akika veya şükür kurbanım kimlere ulaştırılıyor?
Vekaletlerini verdiğiniz kurbanlar, kesimin ardından eşit paylara bölünerek kesimini gerçekleştirdiğimiz ülkenin acil ihtiyaç bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine, muhacirlere, kimsesizlere, savaş mağdurlarına, doğal afet mağdurlarına, yetimlere, yetim ailelere, yaşlılara ve yoksullara ulaştırılır.
Kurban kesim videolarını bize gönderiyor musunuz?
Kurbanlarınız kesildiğinde tarafınıza "kurbanınızın kesildiğine dair" bilgilendirme sms’i gelir. Bu SMS’ten sonra en geç 10 gün içinde de isminizin okunduğu kurban kesim videosu tarafınıza mesaj yoluyla ulaştırılır.

 

HABERLERİ
1 2 3