Kurban – Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
Kurban

ADAK AKİKA VE ŞÜKÜR KURBANLARI

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl düzenlediğimiz kurban organizasyonlarını, “Bu Kurban Kardeşinle Ol” alt sloganı ile Türkiye ve 15 ülkede gerçekleştirdik. Covid-19 şartlarından dolayı gerektiğinde 3-4 aktarma yaparak bizi bekleyen, yollarımızı gözleyen Müslüman kardeşlerimiz için uzak coğrafyalara yol aldık.
 
2021 ve 2022 yılında Kurban Bayramı süresince vekaleti verilen kurbanlar tek tek isimleri okunarak ve video kaydı alınarak kesildi. 13 yıl önce “Kurbanını Seyret” sloganı ile girdiğimiz bu yolda her yıl bayramın son gününe kadar kurban bağışında bulunan binlerce hisse sahibine kurban kesim görüntülerini eksiksiz olarak ulaştırdık.
 
2021 yılında kesimi yapılan vacip kurbanlarınızı Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu’da 125 bölgede yaklaşık 1 milyon 45 bin ihtiyaç sahibi, mazlum kardeşlerimize ulaştırdık. Şimdi aynı heyecan ve şevkle yıl içinde de adak akika ve şükür kurbanlarınızı kesmeye ve emanetlerinizi gönül coğrafyalarına ulaştırmaya hazırız!  

 

Adak kurbanı ne demektir?

Kurban adayan kişinin kesmesi vacip olan kurbana denir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleştiğinde kurbanı kesmesi gerekir.

 

Akika kurbanı ne demektir?

Yeni doğan çocuğu olan bir kimsenin, doğumun ilk günlerinde şükür amacıyla kestiği kurbana “akika” denir. Akika kurbanının hükmü müstehaptır yani emredilmemiştir ama yapıldığında sevap kazandıran hoş bir davranıştır.

 

Şükür kurbanı ne demektir?

Kişi, Allah’ın kendisine verdiği bir nimete kavuştuğunda ya ada aynı şekilde arzu ettiği bir amaca ulaştığında şükür ifadesi olarak kestiği kurbandır. Sevinçli, güzel bir olay veya haberden sonra, kişinin Allah’a şükrünü ifade etmek üzere, O’nun rızası için kurban kesmesinin hükmü müstehaptır yani emredilmemiştir ama yapıldığında sevap kazandıran hoş bir davranıştır.

 

Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır?

Kurban, hayatta olan ve gerekli şartları taşıyan kimselerin Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için yaptıkları bir ibadettir. Dolayısıyla kendisinin bir vasiyeti olmadıkça ölü adına kurban kesmek diye bir ibadet yoktur. Bununla birlikte bazı fakihler, sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebileceğine de cevaz vermişlerdir.

 

Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?

Adak kurbanını kişi kendisi de kesebilir, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Vekâletle kurban kestirecek olan kişi, bulunduğu yerdeki birine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak verilebileceği gibi telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile de verilebilir.

 

Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?

1. Kurbanlarınızı vekâlet yoluyla derneğimize bağışlayan hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale/EFT yolu ile, internet üzerinden online bağış yolu ile ya da bizzat derneğimize gelerek makbuz karşılığında elden ulaştırıyorlar.
2. Kurban hisseleri bağışçılarımızın talebi doğrultusunda ve derneğimiz tarafından kurban organizasyonu yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılıyor.
3. Kurbanlıklar Çare Derneği’nin çalışanları tarafından organizasyonun düzenleneceği ülke ve bölgelerde kurban ibadeti kriterlerine uygun olarak satın alınır.
4. Kurbanlarınız 14 gün içerisinde İslami usullere göre kesimi gerçekleştirilir. Kesim yapılırken hisse sahiplerinin isimlerinin tek tek okunduğu videolar çekilir. Bu videoların izleme linkleri de hızlıca hisse sahiplerine ulaştırılır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Kurban hisse bedeli ne kadar?
Bir büyükbaş kurbanın 7 hissesinden biri 1350 TRY tutarındadır.
Adak kurbanını Kurban Bayramı günlerinde kesmek şart mıdır?
Adak kurbanlarının mutlaka Kurban Bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir. Ancak uygun olan, ilk fırsatta yerine getirilmesidir. Peygamber Efendimiz (asm) de Allah’a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah’a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını, şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir.
Adak kurbanı düğün vb. toplantılarda ikram edilebilir mi?
Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin eşi, usûl ve fürûu (yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları) ve dinen zengin sayılan kimseler de yiyemezler. Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler. Düğün vb. toplantılarda fakirlerin yanı sıra zenginler de bulunabileceğinden adak kurbanının bu gibi yerlerde ikram edilmesi caiz olmaz. Eğer böyle bir durumda adakta bulunan kişinin kendisi, usûl veya fürûundan birisi ya da zengin biri yemiş bulunursa, yenilen miktarın bedeli fakirlere tasadduk edilmelidir.
Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adaktan vazgeçebilir mi?
Kur’an’da değişik yerlerde; verilen sözde durulması, ahde ve akitlere bağlı kalınması (Mâide, 5/1; İsrâ, 17/34), Allah’a verilen sözün tutulması (Nahl, 16/91) emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır (İnsan, 76/7).
Bir küçükbaş kurban etmeyi adayan kişi mutlaka küçükbaş kurban mı kesmelidir? Bir büyükbaş hayvana ortak olabilir mi?
Bir koç kesmeyi adayan kimse koç kesebileceği gibi koyun veya keçi de kesebilir. Çünkü bunlar aynı cinsten (davar) kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu kişinin ibadet niyetiyle kesilecek olan bir sığıra hissedar olarak girip adağını yerine getirmesi de mümkündür. Çünkü amaç kurban kesmektir. Bu şekilde de amaç yerine gelmiş olur. Ancak sığır kesmeyi adayan kişinin, koyun kesmesi ile adağı yerine gelmiş olmaz. Cins belirlemeksizin “bir kurban keseceğim” diye adakta bulunan bir kimse ister koyun, isterse de sığırdan bir hisseye girerek dilediği cinsten bir kurbanlık hayvan kesebilir.
Rüyada kurban kesmeyi adayan kişi, bu adağını yerine getirmeli midir?
Peygamberlerin dışındaki insanların gördükleri rüyalar, kesin bir hüküm ifade etmediği gibi bu rüyaların bağlayıcılığı da yoktur. Bu itibarla rüyada kurban kesmeyi adayan kişinin, bu adağını yerine getirmesi gerekmez.
“Çocuğum sağ-salim doğarsa bir kurban keseceğim.” diye adakta bulunan kimsenin ikiz çocuğu olursa kaç kurban kesmelidir?
“Çocuğum sağ-salim doğarsa kurban keseceğim” şeklindeki adak mutlak/herhangi bir şartla kayıtlanmamış bir adaktır. Çünkü bu ifadede hem “çocuk” hem de “kurban” kelimeleri kayıtsız olarak kullanılmıştır. Bu itibarla bu kimse, doğan çocuk sayısına bakmaksızın dilediği türden bir kurban kesmekle adağını yerine getirmiş olur
Kurbanları hangi mezhebe göre kesiyorsunuz?
Kurban kesimlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığının 2018-31 no.lu kararlarına bağlı kalarak ehl-i sünnet vel-cemaatin dört mezhebine uygun olarak kesmekteyiz.
Bağışladığım adak, akika veya şükür kurbanım kimlere ulaştırılıyor?
Vekaletlerini verdiğiniz kurbanlar, kesimin ardından eşit paylara bölünerek kesimini gerçekleştirdiğimiz ülkenin acil ihtiyaç bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine, muhacirlere, kimsesizlere, savaş mağdurlarına, doğal afet mağdurlarına, yetimlere, yetim ailelere, yaşlılara ve yoksullara ulaştırılır.
Kurban kesim videolarını bize gönderiyor musunuz?
Kurbanlarınız kesildiğinde tarafınıza "kurbanınızın kesildiğine dair" bilgilendirme sms’i gelir. Bu SMS’ten sonra en geç 10 gün içinde de isminizin okunduğu kurban kesim videosu tarafınıza mesaj yoluyla ulaştırılır.

 

 

HABERLERİ
1 2 3