Resmî İzinler - Kurumsal | Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
KURUMSAL

Resmî İzinler

 

T.C.

İstanbul Valiliği

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

2021-2023 Yardım Toplama İzni

*Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, 2010 yılından bu yana her yıl İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden yardım toplama izni alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.