Hakkımızda - Kurumsal | Çare Derneği

"YETIM yaz 3851'e gönder 5 TL"

KURUMSAL
Hakkımızda

ÇARE Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Dünyanın dört bir yanında insanlığın saadeti için birçok proje, yardım ve hizmetlerde bulunmuş gönüllülerin, yaptıkları yardımları resmi bir çatı altında devam ettirmek için bir araya gelmesiyle 2009 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da bulunan Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğinin, 46 ülkede temsilciliği bulunmaktadır.

Derneğimiz, bölge, din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, yaralanmış; sakat kalmış; evsiz, yurtsuz kalmış, felakete uğramış, zulüm görmüş, savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş; maddi ve manevi dertlerden muzdarip tüm insanları insani yaşam seviyesine ulaştırmak ve bu insanların eğitim ve gıda başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır.

Kuruluş

46 ülkede gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2009 yılında kurumsallaşan, insanların ebedi ihtiyaçları ve ruhlarının gıdasının iman olduğunun şuurunda olan bir ekiple beş kıt'a da Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hizmet ağı örmüştür.