Bağış Yap – Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
"Biz sadece vesileyiz."
Her Fidan, Toprağa Can!

Yangından etkilenen ormanlarla birlikte canımız da yanıyor! Şimdi yaraları birlikte sarma zamanı!

TL

Her Fidan, Toprağa Can!

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarında tahrip olan, yanıp kavrulan canımızın tekrar yeşertilmesi için fidan yardımında bulunabilirsiniz.

Neden Fidan Dikmeliyiz?

Her şeyden evvel ağaçlar Rahîm ve Kerîm olan Rabbimizin sayısız nimetlerinden biridir. Öyle büyük nimet ki, bitkiler ve ağaçlar olmadan yaşayamayız. Fidan dikmek de çevreyi birbirinden güzel ağaçlarla şenlendirmek de öncelikli vazifelerimizdendir. Dinimiz de biz Müslümanları ağaç dikmeye, bağ ve bahçe yetiştirmeye teşvik ediyor.

Sevgili Peygamberimiz, her işte rehberimiz (asm) saadetle buyuruyorlar:

"Bir Müslüman ekin ekse veya ağaç dikse, ondan da kuş, insan veya hayvan yiyecek olsa, bununla o Müslüman için bir sadaka sevabı hâsıl olur."

Demek sevap kazanmanın bir yolu da ağaç dikmek, ekin ekmektir. Beş vakit namazı kıldıktan sonra o da bir ibadettir, sadaka-i câriyedir.