Bağış Yap – Çare Derneği
"SADAKA yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."

"Biz sadece vesileyiz."

Yemek İkramı

Yemek ikramlarınızı ve yemin kefaretinizi yetimhanelerdeki kardeşlerimize ulaştırabilirsiniz.

TL
Yemek İkramı

Yetimhanelerimizde düzenli olarak kalan yetimlerimize veya kendi ailelerinin yanında desteklediğimiz yetimlerimize yemek veya gıda ikramında bulunabilirsiniz. Kendiniz ya da sevdikleriniz adına da yetimhanelerimizde yemek etkinliği ya da yetim ailelerimize gıda desteğinde bulunabilirsiniz. Aynı şekilde gerçekleştiremediğiniz bir yeminin kefaretini veya tutamadığınız oruçların kefaretini yetim kardeşlerimize hediye edebilirsiniz.

Oruç Kefareti

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler.

Yemin Kefareti

Bilindiği üzere bir Müslüman yeminini yerine getirmemesi durumunda imkân bulduğu ilk anda “Yemin Kefareti”ni eda etmelidir. Yeminini bozan kişi kriter olarak zekât alması caiz durumda olan bir fakire on ayrı günde her gün birer fitre miktarı para vererek veya 1 fakire 10 gün içerisinde sabah akşam yemek vererek “Yemin kefaretini” yerine getirebilir.

Derneklere Yemin Kefareti Verilir Mi?

Kefareti teslim ettiğiniz derneğin ihtiyaç sahiplerinin iaşe/gıda ve giyim gibi ihtiyaçlarının karşılandığından emin oluyorsanız eğer bu durumda derneklere yemin kefareti verilmesi caizdir.

Bizler de yemin ve oruç kefaretinizi Çare Derneği bünyesinde bulunan yetimhanelerdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iki öğün yemek olarak ulaştırıyoruz. Bir yetimin bir günlük iki öğün yemek masrafı ortalama 3 USD tutarındadır. Daha fazla bilgi ve detaylar için Çare Derneği Yetim Hattı’nı arayabilirsiniz.

Çare Derneği WhatsApp Hattı: 0552 270 68 80