Hindistan'da Su Kuyuları Açıldı - Su Kuyusu | Çare Derneği

"YARDIM yaz 3851'e gönder katarakt için 10 TL bağışla."

Su Kuyusu
  • 1060x350 hindistan su kuyuları.JPG
Hindistan'da Su Kuyuları Açıldı
22.02.2019

Hindistan yaklaşık 1,3 milyar nüfus ve 200 milyon Müslümanın yaşadığı bir Güney Asya ülkesi.  Müslüman nüfusu Pakistan’ın bağımsız bir devlet olarak ayrılmasından evvel daha fazlaydı.  Afrika kadar fakir olmasa da, Hindistan da binlerce senedir devam edegelen,  sözde demokrat batı tarafından ekonomik olarak istismar edilebilirliği sebebiyle eleştirilmeyen kast sistemi ile yönetilmesinden dolayı su sıkıntısı, altyapı eksikliği ve fakirlik çekmektedir.

Hindistan hükümetinin kast sistemi ile yönetilmesi toplumun farklı kesimleri arasında, farklı bölgeler arasında,  farklı inançlar arasında kamu hizmeti götürürken ayrıma sebep oluyor. Şüphe yok ki, Hindistan’da yaşayan insanların dini olan Hinduizm bu eksikliklerin en önemli sebeplerinden ve tabii ki bu eksiklerden en fazla zarar gören yine Müslümanlar. Suyun İslam dinindeki önemi çok iyi biliniyor. Bu ihtiyaçlara binaen Hindistan’daki Müslüman kardeşlerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz.

Sizlerden gelen bağışlar ile Hindistan’da, Uttar Pradesh eyaletinin başkenti ve Delhi’den sonraki en büyük şehir olan Leknev şehrinde birisi kız diğeri erkek medresesi olmak üzere iki medreseye iki adet su kuyusu yaptırdık. Kız medresesinde 700; erkek medresesinde ise 600 talebe eğitim görmektedir. İnşallah Hindistan’da ve dünyanın diğer bölgelerindeki Müslüman din kardeşlerimize hizmet götürmeye devam edeceğiz.