Çare Spor – Çare Derneği
"Biz sadece vesileyiz."
Çare Spor

"Sağlıklı bir hayat için, Çare Spor!"

Giriş

Çare Spor Projesi, Türkiye sınırları içerisinde ve yurt dışındaki gençleri birbirleri ile buluşturmak ve onlara daha iyi hayat şartları, yeni fırsatlar sağlama amacıyla başlatılmış bir projedir.

 

Projenin Amacı

Proje ile gençlerimizin girişimci, etkin, toplumsal aidiyeti yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, çevreye saygılı, evrensel ve insani değerlere sahip, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir şekilde kullanan bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak, amaçlanmaktadır.

 

Projenin Hedefleri
 • Çare Derneği olarak gençlerin topluma karşı sosyal sorumlulukları konusunda bilinçlendirerek duyarlılık ve farkındalıklarının arttırılmasını ve sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine destek olmak hedeflenmektedir.
 • Gençler için sportif, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri nezih mekânlar oluşturmayı hedeflemektedir.
 • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir.
 • Gençlerin, spor aktivitelerini arttırırken bağımlılıkla (tütün, alkol, teknoloji vb.) savaşarak aile ve çevreyi bağımlılıkla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak; bağımlılıkla mücadele bağlamında koruyucu ve önleyici nitelikli faaliyetleri yaygınlaştırmak, hedeflenmektedir.

 

Projenin Öncelikleri
 • Çare Derneği olarak önceliğimiz gençler arasında spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sporda altyapının geliştirilmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra gençleri geleneksel sporlara da yönlendirmektir.
 • Gençlerin eğitim ve öğretime devam ederken aynı zamanda kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayabilecek spor alanında da aktif rol almaları önceliklerimiz arasındadır.
 • Gençlerin sağlıklı yaşam ile bireysel gelişimine doğrudan katkısı olan sporun, birleştirici gücünden de faydalanarak bağımlılıkla mücadelede sporun koruyucu ve önleyici fonksiyonunu ön plana çıkarmayı ve sporu gençlerin gündelik hayatlarının bir parçası haline getirmeyi arzuluyoruz.

 

Projenin Öncelikleri

Projenin hedef kitlesini yurt içi ve yurt dışındaki gençler oluşturmaktadır.

 

Hedeflenen Proje Faaliyetleri

Gençlerin beden ve ruh sağlıklarının gelişiminde ve toplumun sosyal bütünleşmesinde önemli olan spor; halk sağlığının korunmasında, sağlıklı nesillerin gelişmesinde ve sosyal barışın sağlanmasında önemli fonksiyonlar üstlenmektedir.

Bu kapsam dahilinde hedeflenen proje faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Uluslararası Kardeşliği Arttırma İçin Spor Faaliyetleri
 • Geleneksel Sporları Yaygınlaştırma Faaliyetleri
 • Zekâ Sporlarını Yaygınlaştırma Faaliyetleri
 • Evde, İşte ve Yolda Spor Faaliyetleri
 • Obeziteye Karşı Spor Faaliyetleri
 • Spor Alanında Meslek Edinmeye Yönelik Kişisel Gelişim Faaliyetleri
 • Spor Yolu ile Bağımlılıkla (tütün, alkol, teknoloji vb.) Mücadele Faaliyetleri
 • Mahalle Kültürünün Bir Parçası Olarak Spor Kültürü (Sokak Futbolu ve Sokak Basketbolu vb.)

 

 

HABERLERİ