500 Kişi Kapasiteli Uganda Eğitim Külliyemizin Temelleri Atıldı! - Kalıcı Eserler | Çare Derneği
"DEPREM yaz 3851'e gönder 10 TL bağışla."
Kalıcı Eserler
  • image1.jpeg
06.09.2019

500 Kişi Kapasiteli Uganda Eğitim Külliyemizin Temelleri Atıldı!

Kilometrelerce ötedeki bir ülkede, tabelasında isminiz yazılı bir eseri inşa ettirmenize vesile oluyoruz. Çare Derneği, dünyanın dört bir yanındaki onlarca ülkede kalıcı eserler inşa ediyor.


Hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı eserler inşa ediyoruz. Bunlardan bazısı su kuyusu, bazısı ev, bazısı yetimhane, bazısı da bir cami inşaatı olabiliyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları için yapılacak eserler belirleniyor, ülke şartlarına göre projeleri geliştiriliyor ve inşa edilmesi adına çalışmalar başlatılıyor.


Çare Derneği, kuruluşundan bu yana hayırsever bağışçılarımız adına dünyanın dört bir yanında onlarca kalıcı eserin hayata geçirilmesine vesile oldu. Uganda’da 2013 yılında açmış olduğumuz 72 kişi kapasiteli  yetimhanemiz şu anda, eğitim öğretim, barınma, sağlık ve diğer tüm ihtiyaçların karşılandığı bir kurum olarak devam etmektedir. Uganda’nın başkenti Kampala’da olan bu yetimhanemiz de ayrıca Türk kültür ve geleneklerinin de öğretildiği; Türkçe derslerinin verildiği ve bayrağımızın dalgalandığı bu kurumumuzda 14 personeli olan seküler bilimin dışında dini derslerin de verildiği ender bir kurum niteliği taşımaktadır.


Şu an ki yetimhanemizde daha öncede belirtiğimiz gibi 72 yetim kalmaktadır. Bizler, daha çok yardıma muhtaç yetime ulaşmak adına içinde 500 kişinin eğitim göreceği; camisi, yatakhanesi, geniş oyun parkı, bilgisayar odası, yemekhanesi ve misafirhanesi olan 10 dönümlük bir alanı kapsayacak bir  eğitim külliyesinin temellerini atmanın sevincini yaşamaktayız. Amaç daha çok yetime ulaşıp onları maddi manevi olarak hayata hazırlayıp ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde yetiştirmektir. Ayrıca bu alan içine yapılacak büyük bir cami ile de çevre halkın ibadet ihtiyacını da karşılamak hedeflerimiz arasındadır. Siz kıymetli hayırseverlerimizin yardımları ile temellerini attığımız eğitim ve öğretim külliyemizi en hızlı bir şekilde bitirip faaliyete geçirilmesi için desteklerinizi bekliyoruz.